https://www.newsroom.kh.ua/news/v-harkovskoy-oblasti-uchitel-udarila-shkolnicu-uchebnikom-po-golove-video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *